REGLER

Vi har några enkla regler som gäller för samtliga tre lopp:

 • En hund med förare. Det är naturligtvis även tillåtet att springa flera tillsammans med
  samma hund. Man betalar då anmälningsavgift per person som deltager.
 • Hunden måste vara kopplad hela tiden både före, under och efter loppet.
 • Alla ansvarar att plocka upp efter sin hund, både längst banan samt vid start/mål området.
 • Alla raser/storlekar tävlar på samma villkor.
 • Inga löpande tikar får delta.
 • All form av strypkoppel och retriverkoppel är ej tillåtet.
 • Film/bilder från tävlingarna kan komma att användas i marknadsföringssyfte eller dokumentation. Vill du inte vara med på film/bilder måste du höra av dig till tävlingsledningen innan.
 • Din hund måste vara vaccinerad.
  Basvaccinationerna: Parvo (hundpest), Valpsjuka, HCC (smittsam leverinflammation).
 • Alla deltar på egen risk.
 • Stigar och vägar är öppna för allmänheten så visa hänsyn.

Copyright 2017 | Design: Ulf Niederbach | Production: Magnus Stenman