VÅRA LOPP

HÖGLAND ÖRNSKÖLDSVIK

lördag 22 april 2017 kl 12.00

I Örnsköldsvik kommer loppet att äga rum runt natursköna Höglandssjön.

Det är en mycket populär promenadslinga nära centrum där man kan välja att ta den korta slingan på 3.4km eller den långa på 7.4 km. Loppet har två vätskestationer markerade på kartan - där både människa och hund får vätska upp sig. De som tar sig runt den korta slingan har en vätskestation mitt på hållet, medan de i som väljer den långa slingan har två vätskestationer.

Det kommer även att finnas vägvakter utplacerade vid de två vägövergångarna.

Starten sker kl 12.00 nere vid löpspåret, nedanför fotbollsplanen.

Samling minst 30 minuter innan start.

Kom i tid för att hämta ut nummerlapp.

Parkering sker på parkeringplatsen på Bussbyvallen, vid fotbollsplanen.

GÅLÖ STOCKHOLM

söndag 13 augusti 2017

På den natursköna halvön Gålö bjuds Arthur and Friends deltagarna på en fantastisk rolig bansträckning som sträcker sig runt norra halvön. Banan är härligt teknisk med steniga partier med mycket vacker havsutsikt.

Här kommer alla deltagare att köra samma bana. Den är totalt 4,5km lång.

Starten går kl 12.00 och samling sker minst 30 minuter innan för att hämta ut nummerlappen.

Nummerlappen hämtas vid starten vid parkeringen, se kartan för start och mål.

Parkering sker i anslutning till startplatsen.

Copyright 2017 | Design: Ulf Niederbach | Production: Magnus Stenman